درود بر امیر عزیز.
امیر جان من آی دیم اول bijan.ariya یا bijan-ariya بود...ولی کلا دیگه نتونستم از این آی دی استفاده کنم.
تا جایی که متوجه شدم دیگه نمیشه خط فاصله - و . بین اسامی کاربری استفاده کرد.
نمیدونم این آی دیم در بک آپ های سایت موجود هست یا اونباری که کلا سایت پاک شد این آی دی هم از بین رفت

این آی دی تغریبا واسه 10 سال پیشه...حدودای سال 86-87 میشه.